• 02.png
  • 04.png
  • 03.png
  • 00.png
  • 01.png

Kto je online

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Dodatočné zakúpenie kaprovej zväzovej povolenky po 1. 7. 2016

Postup obstaraní KZP mimo ZO

Ďalší oprávnený subjekt na predaj KZP je sekretariát Rady za nasledovných podmienok:

Rybár uhradí na účet SRZ Rada v tvare IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 (VUB,a.s.,) sumu 35,00 Eur, Variabilný symbol: 663011, do poznámky uvedie meno a priezvisko (z dôvodu identifikácie), v prípade viacerých osôb je treba uviesť všetky mená. Následne po úhrade predmetnej čiastky, pošle sekretariát Rady SRZ poštou na MsO Nové Zámky dodatkovú lepku KZP + kaprový zväzový poriadok a meno rybára. ZO nalepí lepku rybárovi do Povolenia na rybolov a opečiatkuje pečiatkou MsO Nové Zámky.

Ing. Ľuboš Javor,  tajomník SRZ

Andreja Kmeťa 20, 010 55  Žilina

Tel. 0948 052 273, e-mail:

MRPZMENA V MRP 2015-2017!

Na základe „Uznesenia Rady SRZ č. 70/2016“ Rada SRZ Žilina zrušuje svojím uznesením následné ustanovenia „Miestneho rybárskeho poriadku“ MsO SRZ Nové Zámky na roky 2015 – 2017...

Čítať ďalej...

dsc 0192

Sumec z D4

Nedávno sme obdržali email od nášho rybára, ktorému sa podarilo chytiť pekného sumca.

Čítať ďalej...

Ruban 007 15Zarybnenie

Dňa 21.10.2015 (streda) a dňa 24.10.2015 (sobota) sa uskutočnil výlov na revíri VN Rúbaň I. Zarybňovanie sa vykonávalo podľa zarybňovacieho plánu stanovenom na tento rok. 
Prinášame vám výsledky zarybnenia po výlove:

Čítať ďalej...