• Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 4

Kto je online

Práve tu je 50 návštevníkov a žiadni členovia on-line

caravan1

Touto cestou by sme Vám chceli podať stanovisko k problematike obytných karavanov a stanovania na revíry Dvory č.4.,  na základe vašich podnetov. Nie je pravdou, že uvedenú vec neriešime, prípadne, že ju tolerujeme. Ani pri našej najlepšej vôli, podľa našich zisťovaní,  neexistuje právny dôvod takéto konanie zakázať alebo obmedziť.

Vysvetlenie:

  • Revír Dvory č.4 sa nachádza v 1. stupni ochrany, kde kempovanie, stanovanie prípadne umiestnenie obytného prívesu je zakázané. Na základe Zákona č.453/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zákaz platí až od 3. stupňa vyššie.
  • Karavany ani bivaky nie sú umiestnené v zátopovom území, nakoľko sa jedná o materiálovú jamu, respektíve štrkovisko.
  • Ani na jednom z našich revírov, ktoré patria do 1. stupňa ochrany nebol udelený zákaz kempovania, stanovania a umiestňovania obytných prívesov.
  • V zákone o rybárstve č.216/2018 neexistuje pojem ako bivak alebo obytný príves, ktorý by pri výkone rybárskeho práva zamedzoval ich použitie.

SRZ MsO Nové Zámky nemá žiadnu oporu v zákone, kde by mohla toto konanie zakázať alebo postihovať. Všetko je to na vás rybároch ako sa medzi sebou viete dohodnúť resp. ako budete spolu vychádzať. Problematiku sme riešili aj s hlavným vedúcim rybárskej stráže pre Slovensko s pánom Gavendom a Mgr. Schlessingerovou zo SRZ Rady Žilina. Tiež nám potvrdili, že nie je možnosť tento stav riešiť, aby sme neprekročili medze zákona.

Existuje len jedna možnosť ako by sa dala situácia čiastočne vyriešiť respektíve zlepšiť.

Podľa Zákona o rybárstve č.216/2018 Z. z. zakázané spôsoby lovu podľa §15 písmeno h., citujeme: „Zakazuje sa  vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia“.

Tu ale platí, že tento zákaz sa vzťahuje len na vyhradzovanie si lovného miesta. Ak je teda rybár prítomný a loví ryby, nejde o vyhradzovanie si lovného miesta. Ak ale prístrešok alebo bivak či karavan ponechá na mieste a odíde preč, už sa jedná o vyhradzovanie si lovného miesta. Z toho vyplýva, že rybár môže byť postihnutý len ak opustí tento prístrešok alebo karavan a ponechá ho na mieste na viac ako 24 hodín. Ten časový údaj uvádzame z dôvodu že do 24 hodín (respektíve do pol noci) ide o prerušenie lovu, ktoré zákon o rybárstve povoľuje.

Ako sme uviedli, skutočne nie je v našich silách ani možnostiach vec postihovať alebo zakazovať. Výbor MsO SRZ Nové Zámky a ani rybárska stráž nemôže zasahovať do tohto konania, aby neporušila zákon prípadne, aby vykonávala medzi Vami akéhosi „arbitra“. Ako bolo už vyššie uvedené, je všetko na vás rybároch ako budete medzi sebou vychádzať.

Všetky uvedené skutočnosti si môžete preveriť na sekretariáte SRZ Rady Žilina, na právnom odbore.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky