• Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Zarybňovanie v apríli 2016

Zarybňovanie v novembri 2017 - Dvory 4