• Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero

Ceniny, poplatky a informácie k člestvu platné na rok 2024


Registrácia nového člena:

Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa musí prihlásiť v kancelárií SRZ MsO Nové Zámky a po vyplnení prihlášky si musí zakúpiť školiaci materiál za 1 € . Po splnení týchto povinností bude pozvaný na školenie spojené s testovaním. Školenie prebieha začiatkom roka, približne v 2. a 3. mesiaci daného roka.


Kategórie členov a názvy cenín a poplatkov v €

 
Deti vo veku od 3 do 5 rokov:
členská známka 1,00 €
povolenie miestne 0,00 €
povolenie zväzové 0,00 €
Deti vo veku od 6 do 14 rokov:
členská známka 1,00 €
povolenie miestne 14,00 €
povolenie zväzové 15,00 €
Mládež od 15 do 18 rokov:
členská známka 17,00 € 
povolenie miestne 40,00 €
povolenie zväzové 75,00 €
Študenti od 19 do 25 rokov:
členská známka 17,00 €
povolenie miestne 40,00 €
povolenie zväzové 75,00 €
povinný príspevok na šport 2,00 €
neodpracovaná brigáda 35,00 €
Dospelí členovia (muži):
členská známka 41,00 €
povolenie miestne 60,00 €
povolenie zväzové 75,00 €
povinný príspevok na šport 2,00 €
neodpracovaná brigáda 35,00 €
Dospelí členovia (ženy a dôchodcovia):
členská známka 41,00 €
povolenie miestne 60,00 €
povolenie zväzové 75,00 €
povinný príspevok na šport (len ženy) 2,00 €
Dôchodcovia od 70 rokov (15 rokov členstva v SRZ MsO NZ bez prerušenia):
členská známka 41,00 €
povolenie miestne 40,00 €
povolenie zväzové 75,00 €
ZŤP-S dôchodcovia (len nevidomí a vozíčkári):
členská známka 41,00 €
povolenie miestne 0,00 €
povolenie zväzové 75,00 €

  

Zápisné pre nového člena:

 
Deti od 3 do 5 rokov 0,00 € 
Deti od 6 do 14 rokov 10,00 €
Mládež od 15 do 17 rokov 20,00 €
Mládež - študent denného štúdia od 18 do 25 rokov 20,00 €
Dospelí od 18 rokov 60,00 €

Neprehliadnite!

 • Každý rybár je povinný si najprv zakúpiť miestne povolenie a potom si môže k nemu zakúpiť zväzovú povolenku na rybolov!
 • Príspevok na zarybnenie pre rybárov, ktorí chcú prestúpiť do MsO SRZ Nové Zámky, je pre dospelých od 18 rokov vo výške 60 €. Pre deti od 6 do 14 rokov je príspevok vo výške 10 €.  Pre mládež od 15 do 17 rokov a študentov denného štúdia od 18 do 25 rokov je príspevok vo výške 20 €.
 • Sponzorský príspevok na šport mimo kategórie dospelých v hodnote od 1,00 € je dobrovoľný.
 • Každý člen SRZ MsO NZ je povinný uhradiť svoj členský príspevok najneskôr do 31. marca ! 
 • Každý rybár okrem povolenia na rybolov je povinný si zakúpiť štátny rybársky lístok na mestských a obecných úradoch! Povolenie na rybolov bez štátneho rybárskeho lístka je neplatné!
 • Každý člen SRZ MsO NZ je povinný do 15.01.2024 odovzdať povolenie za rok 2023 s riadne vyplnenými počtami návštevnosti a úlovkov, kapitálnymi úlovkami a najväčším úlovkom.

Prihlášky na stiahnutie -  platné od 10.1.2024

Prihláška do 18 rokov - deti a mládež Prihláška nad 18 rokov - dospelí
PDF Icon PDF Icon
 • K vyplnenému tlačivu pre deti je potrebné priniesť aj fotku 3x3cm a rodný list (kópia), resp. kartu poistenca. Dospelí, mládež a deti od 10 rokov po absolvovaní školenia si tiež musia priniesť pri vybavovaní povolenia na rybolov aktuálnu fotku 3x3cm, občiansky preukaz a deti a mládež, ktorí nemajú občiansky preukaz rodný list, či kartu poistenca.
 • Prihlášky prosíme tlačiť na laserovej tlačiarni kvôli odolnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Ceny hosťovacích povolení na rybolov na rok 2024:

 • MP denné - dospelí: 20,00 €
 • MP týždenné - dospelí: 60,00 €
 • MP týždenné - deti 3 - 14 rokov: 5,00 €
 • MP týždenné - deti nečlenovia 3 - 14 rokov: 10,00 €
 • MP denné - dospelí nečlenovia a cudzinci: 30,00 €
 • MP týždenné - dospelí nečlenovia a cudzinci: 80,00 €