• 03.png
  • 04.png
  • 01.png
  • 02.png
  • 00.png

Kto je online

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlasovanie za nového člena v roku 2018

Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa musí prihlásiť v kancelárií SRZ MsO Nové Zámky a po vyplnení prihlášky si musí zakúpiť školiaci materiál za 1 € . Po splnení týchto povinností bude pozvaný na skúšky spojené s testovaním.


Kategórie členov a názvy cenín a poplatkov v €

 
Dospelí členovia /muži, dôchodcovia ženy/:
 
Dôchodcovia nad 75 rokov:
členská známka 27,00 €
povolenie miestne 37,00 €
povolenie zväzové 35,00 €
 
členská známka 27,00 €
povolenie miestne 33,00 €
povolenie zväzové 35,00 €
Mládež od 15 do 18 rokov a študenti denného štúdia do 25 rokov:
 
ZŤP-S dôchodcovia /len nevidomí a vozíčkári/:
členská známka 14,00 € 
povolenie miestne 33,00 €
povolenie zväzové 35,00 €
 
členská známka 27,00 €
povolenie miestne 0,00 €
povolenie zväzové 35,00 €
Deti vo veku od 10 do 14 rokov:
 
Deti od 7 do 10 rokov:
povolenie miestne 14,00 €
povolenie zväzové 10,00 €
 
povolenie miestne 14,00 €
povolenie zväzové 10,00 €
Deti od 3 do 6 rokov:
 
Zápisné:
povolenie 0,00 € 
 
Deti od 7 do 14 r. 10 €
Mládež od 15 do 17 r. 25 €
Dospelí od 18 r. 35 €

Každý rybár je povinný si najprv zakúpiť miestne povolenie a potom si môže k nemu zakúpiť zväzovú povolenku na rybolov!

Nepovinný je sponzorský príspevok pre našich športovcov v hodnote od 1 €.

Žiadame členov MsO SRZ Nové Zámky, aby si uhradili svoje členské povinnosti najneskôr do 31.03.2018. 


Prihlášky na stiahnutie

 Pre deti do 6r. Pre deti od 7r. do 9r. Pre mládež 10r.+ a dospelí 
PDF Icon PDF Icon PDF Icon

K vyplnenému tlačivu pre deti je potrebné priniesť aj fotku 3x3cm a rodný list (kópia), resp. kartu poistenca. Dospelí, mládež a deti od 10 rokov po absolvovaní školenia si tiež musia priniesť pri vybavovaní povolenia na rybolov aktuálnu fotku 3x3cm, občiansky preukaz a deti a mládež, ktorí nemajú občiansky preukaz rodný list, či kartu poistenca.

Prihlášky prosíme tlačiť na laserovej tlačiarni kvôli odolnosti. Ďakujeme za pochopenie.

 Každý rybár okrem povolenia na rybolov je povinný si zakúpiť štátny rybársky lístok na mestských a obecných úradoch! Povolenie na rybolov bez štátneho rybárskeho lístka je neplatné!

Ceny hosťovacích povolení na rybolov na rok 2018:

 
  • MP denné 10,00 €
  • MP týždenné 30,00 €
  • MP denné pre deti od 6-15 r 2,00 €
  • MP týždenné pre deti od 6-15 r. 5,00 €
  • MP denné nečlenovia a cudzinci 20,00 €
  • MP týždenné nečlenovia a cudzinci 70,00 €