• 01.png
 • 03.png
 • 02.png
 • 04.png
 • 00.png

Kto je online

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Športová činnosť v roku 2018

Výbor MsO SRZ v Nových Zámkoch, ako každý rok i v tomto roku uskutoční tradičné rybárske preteky, na ktoré Vás pozývame:

 • dňa 01.05.2018 na rybárske preteky na Štrkovisku Dvory nad Žitavou č. 1
 • dňa 05.05.2018 na XVI. ročník memoriálu Júliusa Kassu na Kurczweillovom jazere
 • dňa 08.05.2018 na preteky detí na Mlynskom náhone (pri Štrande) v Nových Zámkoch
 • dňa 12.05.2018 na preteky funkcionárov MsO SRZ Nové Zámky               

Propozície pretekov

Dvory nad Žitavou, Kurzweillovo jazero

Preteky sa uskutočnia za každého počasia vždy so začiatkom od 7:00 hod. do 12:00 hod.

 • Zraz pretekárov                                        od 5:00 hod.
 • Zápis a losovanie stanovíšť                        od 5:00 hod. do 6:00 hod.
 • Kŕmenie - biela raketa                               od 6:50 hod.
 • Zahájenie pretekov - zelená raketa             od 7:00 hod.
 • Ukončenie pretekov - červená raketa          12:00 hod.
 • Registrácia úlovkov                                   od 12:00 hod. do 12:30 hod.
 • Vyhlásenie výsledkov                                 12:45 hod.

 Protesty je možné podať do 12:15 hod. riaditeľovi pretekov. 

Štartovné

ŠtartovnéDvory nad Žitavou

10 €

 

Kurzweillovo jazero

10 €

 

Mlynský náhon - deti

2 €

Na každom preteku bude vyznačených maximálne 140 stanovíšť, podľa daných terénnych podmienok a účasti pretekárov.

Technické pokyny pre preteky - Dvory nad Žitavou č. 1, Kurzweillovo jazero:

 • Loviť je povolené jednou udicou opatrenou najviac dvomi náväzcami
 • Ako návnadu možno použiť všetko, čo je v súlade so zákonom o rybolove
 • Zakázané je loviť prívlačou, na blyskáče a umelými nástrahami
 • Úlovky sa budú hodnotiť bodovým systémom podľa skupín uvedených na úlovkových lístkoch pretekárov
 • Ryby ulovené sa po zaznačení do úlovkových lístkov sektorovým rozhodcom okamžite vrátia do vody
 • Každý pretekár si môže ponechať jedného uloveného kapra
 • Podmierečné ryby hodnotené nebudú (mimo kapra a pleskáča)
 • Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť!

Prípadné protesty pretekárov sa budú podávať cez sektorového rozhodcu hlavnému rozhodcovi.

Hodnotenie pretekov:

Kapor               - 3 body/cm pri ulovení nad 30 cm

Pleskáč             - 2 body/cm pri ulovení nad 20 cm

Ostatné druhy   - 2 body/cm (karas, úhor, amur, lieň, šťuka, tolstolobik, zubáč)

Ceny na pretekoch v dňoch 01.05.2018 Dvory č. 1, 05.05.2018 Kurzweillovo jazero sa budú udeľovať nasledovne:

 

1. cena: hotovosť 200,- €

2. cena: hotovosť 100,- €

3. cena: hotovosť 50,- €

 

Výbor MsO SRZ Nové Zámky si vyhradzuje právo upraviť výšku výhry, ktorá bude závisieť  od počtu pretekárov. Minimálny počet pretekárov pri ktorých sa preteky budú konať je 50. 

Vecná cena bude udeľovaná za najväčšieho kapra (cm). 

Občerstvenie  na uvedené preteky bude zabezpečené. Lístky na vedomostnú súťaž znalosti mier sladkovodných rýb sa budú predávať počas celých pretekov v cene 0,50 €. Zlosovanie sa uskutoční o 12:30 hod. Parkoviská vozidiel budú na pretekoch vyznačené.

Príchod k vode s motorovými vozidlami je zakázaný!!!!

 

Technické pokyny pre preteky detí na Mlynskom náhone:

 • Zraz pretekárov, losovanie od 7:00 do 8:00 hod. na konci Hviezdoslavovej ulici
 • Začiatok pretekov bude o 8:00 hod. do 11:30 hod.
 • Vyhodnotenie pretekov a váženie bude od 11:30 hod. do 12:00 hod.
 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien o 12:00 hod.
 • Lov povolený na jednu udicu podľa mezinárodných pravidiel CIPS-plávaná. Povinné je mať so sebou rybársky sák s väzencom.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť len deti do 14 rokov!!!!
 • Deti pretekajú na zodpovednosť dospelého sprievodu!