• 04.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 01.png
 • 00.png

Kto je online

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Brigádnicka činnosť pre rok 2018

Brigádnickú činnosť v tomto roku zameriavame na zveľaďovanie a čistenie revírov. Každý člen je povinný odpracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia uhradiť finančnú čiastku v sume 25 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2017. Čiastku je potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky najneskôr spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami na rok 2018 najneskôr do 31.03.2018. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rybolov na rok 2018.

UPOZORNENIE!

Brigádnická povinnosť neplatí pre mládež do l8 rokov, dôchodcov nad 62 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle rozpisu. Zraz účastníkov brigád bude vždy o 7,00 hod. na Rybárskom dome pri Kurczweillovom jazere. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná. V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne. Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch nemôžu prísť na brigádu majú možnosť sa zúčastniť individuálnej brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárií MsO SRZ v úradných dňoch od marca 2018 do 10.10.2018. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú zodpovednosť.

Výbor SRZ - MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnickych povinností!!!! 

Termín brigád - jar 2018

 • 24.03.2018 Kurzweillovo jazero, r. Nitra č. 1, Štrkovisko RT, Dvory n. Ž. č. 1, 2, 4
 • 07.04.2018 Kurzweillovo jazero, Mlynský náhon, Jazero dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, VN Branovo
 • 14.04.2018 Kurzweillovo jazero, Bánov, Barina Palárikovo, Jatov, VN Dubník, Cergát 1, 2 a Spojovací kanál
 • 21.04.2018 Kurzweillovo jazero, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Jazero pri Elektrárni
 • 28.04.2018 Kurzweillovo jazero, Dvory n. Žitavou č. l,2,4 a rieka Žitava, Rašelinisko Zemné

Termín brigád - jeseň 2018

 • 08.09.2018 Kurzweillovo jazero, r. Nitra č. 1, Štrkovisko RT
 • 22.09.2018 Kurzweillovo jazero, Mlynský náhon, Jazero dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál, VN Branovo
 • 29.09.2018 Kurzweillovo jazero, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, Jatov, VN Dubník
 • 06.10.2018 Kurzweillovo jazero, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Jazero pri Elektrárni
 • 13.10.2018 Kurzweillovo jazero, Dvory č. 1,2,4, r. Žitava