• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 2

Kto je online

Práve tu je 140 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Brigádnicka činnosť pre rok 2020

Brigádnickú činnosť v tomto roku zameriavame na zveľaďovanie a čistenie revírov. Každý člen je povinný odpracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia uhradiť finančnú čiastku v sume 25 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2019. Čiastku je potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami na rok 2020 najneskôr do 31. 3. 2020. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rybolov na rok 2020.

UPOZORNENIE!

Brigádnická povinnosť neplatí pre mládež do 18 rokov, dôchodcov nad 63 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle nižšie uvedeného rozpisu. Zraz účastníkov brigád bude vždy o 7,00 hod. na Rybárskom dome pri Kurczweillovom jazere. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná. V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne. Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch nemôžu prísť na brigádu, majú možnosť sa zúčastniť  individuálnej brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárií MsO SRZ v úradných dňoch od marca 2020 do 10. 10. 2020. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú zodpovednosť.

Výbor SRZ - MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnickych povinností!!!! 

Termín brigád - jar 2020

 • 28.03. 2020 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, VN Branovo
 • 04.04. 2020 Štrkovisko Kurzweillovo, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník, Cergát 1, 2, Spojovací kanál
 • 18.04. 2020 Štrkovisko Kurzweillovo, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárni
 • 25.04. 2020 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory n. Žitavou č. 1,2,4 a rieka Žitava, Rašelinisko Zemné

 

Termín brigád - jeseň 2020

 • 19.09.2020 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál, VN Branovo                                                  
 • 26.09.2020 Štrkovisko Kurzweillovo, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník
 • 03.10.2020 Štrkovisko Kurzweillovo, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárni
 • 10.10.2020 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory n. Žitavou č. 1,2,4, r. Žitava