• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero

Brigádnicka činnosť pre rok 2023

Brigádnickú činnosť zameriavame na zveľaďovanie a čistenie našich revírov. Každý člen je povinný odpracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia uhradiť finančnú čiastku v sume 35 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2020. Čiastku za neodpracovanú brigádu v danom roku je potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami najneskôr do 31. marca nasledovného roka. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rybolov na nasledovný rok.

UPOZORNENIE

Brigádnická povinnosť neplatí pre mládež do 18 rokov, dôchodcov nad 63 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle rozpisu. Zraz účastníkov brigád bude vždy o 7:00 hod. na Rybárskom dome pri Štrkovisku Kurczweill. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná. V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne. Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch nemôžu prísť na brigádu majú možnosť sa zúčastniť individuálnej brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárii SRZ MsO Nové Zámky v úradných dňoch od marca do 08. októbra daného roka. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú zodpovednosť!

Výbor SRZ - MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnických povinností!

Termín brigád - jar 2023

 • 01.04.2023 Štrkovisko Kurzweill, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, VN Branovo
 • 15.04.2023 Štrkovisko Kurzweill, Bánov, Barina Palárikovo,  VN Dubník, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál
 • 22.04.2023 Štrkovisko Kurzweill, VN Rúbaň 1 a 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárni
 • 29.04.2023 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory nad Žitavou 1, 2 a 4, r. Žitava, Rašelinisko Zemné

 Termín brigád - jeseň 2023

 • 16.09.2023 Štrkovisko Kurzweill, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál, VN Branovo
 • 23.09.2023 Štrkovisko Kurzweill, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník
 • 30.09.2023 Štrkovisko Kurzweill, VN Rúbaň 2, VN Svodín, Štrkovisko pri Elektrárni, r. Nitra č. 1
 • 07.10.2023 Štrkovisko Kurzweill, Dvory nad Žitavou 1, 2 a 4, r. Žitava