• Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 2

Brigádnicka činnosť pre rok 2022

Brigádnickú činnosť v tomto roku zameriavame na zveľaďovanie a čistenie revírov. Každý člen je povinný odpracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia uhradiť finančnú čiastku v sume 35 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2020. Čiastku je potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami na rok 2022 najneskôr do 31.3.2023. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rybolov na rok 2023.

UPOZORNENIE!

Brigádnická povinnosť neplatí pre mládež do 18 rokov, dôchodcov nad 63 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle nižšie uvedeného rozpisu. Zraz účastníkov brigád podľa rozpisu bude vždy o 7:00 hod. na Rybárskom dome pri Kurczweillovom jazere. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná. V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne. Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch nemôžu prísť na brigádu, majú možnosť sa zúčastniť individuálnej brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárií MsO SRZ v úradných dňoch od marca 2022 do 08.10.2022. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú zodpovednosť.

Výbor SRZ - MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnickych povinností!

Termín brigád - jar 2022 

 • 02.04.2022 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, VN Branovo
 • 09.04.2022 Štrkovisko Kurzweillovo , Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník, Cergát 1, 2, Spojovací kanál
 • 23.04.2022 Štrkovisko Kurzweillovo , VN Rúbaň 1-2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárn
 • 30.04.2022 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory n. Žitavou č. 1,2,4 a rieka Žitava, Rašelinisko Zemné

 Termín brigád - jeseň 2022

 • 17.09.2022 Štrkovisko Kurzweillovo , Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál, VN Branovo
 • 24.09.2022 Štrkovisko Kurzweillovo, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník
 • 01.10.2022 Štrkovisko Kurzweillovo , VN Rúbaň 1-2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárni
 • 08.10.2022 Štrkovisko Kurzweillovo , Dvory č. 1,2,4, r. Žitava