• Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 2

Kto je online

Práve tu je 138 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Brigádnicka činnosť pre rok 2019

Brigádnickú činnosť v tomto roku zameriavame na zveľaďovanie a čistenie revírov. Každý člen je povinný odpracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia uhradiť finančnú čiastku v sume 25 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2017. Čiastku je potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky najneskôr spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami na rok 2018 najneskôr do 31.03.2019. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rybolov na rok 2019.

UPOZORNENIE!

Brigádnická povinnosť neplatí pre mládež do 18 rokov, dôchodcov nad 62 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle rozpisu. Zraz účastníkov brigád bude vždy o 7:00 hod. na Rybárskom dome pri Kurczweillovom jazere. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná. V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne. Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch nemôžu prísť na brigádu majú možnosť sa zúčastniť individuálnej brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárií MsO SRZ v úradných dňoch od marca 2019 do 10.10.2019. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú zodpovednosť.

Výbor SRZ - MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnickych povinností!!!! 

Termín brigád - jar 2019

 • 23.03.2019 Kurzweillovo jazero, r. Nitra č. 1, Štrkovisko RT, Dvory n. Ž. č. 1, 2, 4
 • 30.03.2019 Kurzweillovo jazero, Mlynský náhon, Jazero dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov
 • 06.04.2019 Kurzweillovo jazero, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník, Cergát 1, 2 a Spojovací kanál
 • 13.04.2019 Kurzweillovo jazero, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Jazero pri Elektrárni
 • 27.04.2019 Kurzweillovo jazero, Dvory n. Žitavou č. 1,2,4 a rieka Žitava, Rašelinisko Zemné

Termín brigád - jeseň 2019

 • 14.09.2019 Kurzweillovo jazero, r. Nitra č. 1, Štrkovisko RT
 • 21.09.2019 Kurzweillovo jazero, Mlynský náhon, Jazero dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál
 • 28.09.2019 Kurzweillovo jazero, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník
 • 05.10.2019 Kurzweillovo jazero, VN Rúbaň 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Jazero pri Elektrárni
 • 12.10.2019 Kurzweillovo jazero, Dvory č. 1,2,4, r. Žitava