• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero

Brigádnicka činnosť pre rok 2024

Brigádnicku činnosť zameriavame na zveľaďovanie a čistenie našich revírov. Každý člen je povinný odpracovať jednu brigádu, t.j. 5 hodín. Tí členovia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať brigádu, musia uhradiť fi nančnú čiastku v sume 35 € na základe uznesenia členskej schôdze z roku 2020. Čiastku za neodpra-covanú brigádu v danom roku je potrebné uhradiť v kancelárii SRZ - MsO Nové Zámky spolu s ostatnými rybárskymi poplatkami najneskôr do 31. marca nasledovného roka. Kto uvedenú čiastku v stanovenej lehote neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rybolov na nasledovný rok.

Termín brigád - jar 2024

 • 06.04.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, VN Branovo
 • 13.04.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál
 • 20.04.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, VN Rúbaň 1 a 2, VN Svodín, r. Nitra č. 1, Štrkovisko pri Elektrárni
 • 27.04.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory nad Žitavou 1, 2 a 4, r. Žitava, Rašelinisko Zemné

 Termín brigád - jeseň 2024

 • 28.09.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, Mlynský náhon, VN Dôchodcov, Štrkovisko Bešeňov, Cergát 1 a 2, Spojovací kanál, VN Branovo
 • 05.10.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, Rašelinisko Zemné, Bánov, Barina Palárikovo, VN Dubník
 • 12.10.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, VN Rúbaň 1 a 2, VN Svodín, Štrkovisko pri Elektrárni, r. Nitra č. 1
 • 19.10.2024 Štrkovisko Kurzweillovo, Dvory nad Žitavou 1, 2 a 4, r. Žitava

 Celoročné brigády 2024 **

 • 01.01.2024 - 31.12.2024 Rybné hospodárstvo Zúgov

** Brigády koordinované hospodárom SRZ MsO NZ priebežne počas celého roka podľa potreby. Termíny sú zverejňované vo verejnej skupine Rybár SRZ Nové Zámky na sociálnej sieti Facebook ako i na hlavnej stránke organizácie www.srz-novezamky.sk. V prípade individuálne prihlásených brigádnikov na rybnom hospodárstve Zúgov hospodár posudzuje a koordinuje úlohy sám. Voľný pohyb osôb vykonávajúcich činnosť brigády v areáli RH Zúgov je z dôvodu bezpečnosti bez ohlásenia sa prítomnému členovi výboru SRZ MsO NZ alebo osobe zodpovednej za vedenie brigády prísne zakázaný!


UPOZORNENIE!

Brigádnicka povinnosť neplatí pre mládež do 18 rokov, dôchodcov nad 63 rokov, ženy a invalidných dôchodcov. Brigády sa môže každý člen zúčastniť, v ktorýkoľvek deň v zmysle rozpisu. Zraz účastníkov v prípade jarných a jesenných brigád bude vždy o 7:00 hod. na Rybárskom dome pri Štrkovisku Kurczweillovom. Za mimoriadne nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná. V mimoriadnych prípadoch - havária, ohrozenie revírov a iné, budú členovia pozývaní písomne. Tí členovia, ktorí v uvedených termínoch (jar a jeseň) nemôžu prísť na brigádu majú možnosť sa zúčastniť individuálnej brigády, ktorú vieme zabezpečiť pre minimálne 3 rybárov. Prihlásiť sa môžu osobne v kancelárii SRZ MsO Nové Zámky v úradných dňoch od 20. októbra daného roka. Brigádnik vykonáva brigádu na vlastnú zodpovednosť!

Výbor SRZ - MsO žiada členov o zodpovednejší prístup k plneniu si svojich brigádnických povinností!