• Dvory nad Žitavou č. 1
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Hranice lovných tečúcich vôd - revírov MsO SRZ Nové Zámky

OR Berek č. rev. 2-1520-1-1
Odstavné rameno rieky Nitra od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po drevenný most pri obci Aňala.

Cergát č. 1 č. rev. 2-0230-1-1
Čiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra.

Cergát č. 2 č. rev. 2-0240-1-1
Čiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo po ústie Spojovaciehokanála, vtok do rieky Váh.

Potok Chrenovka č. rev. 2-0260-1-1
Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov.

Žitava č. rev. 2-5610-1-1
Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno-Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov.

Nitra č. 1 č. rev. 2-1400-1-1
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok

Spojovací kanál č. rev. 2-2670-1-1
Spojovací kanál medzi Cergátom č. 2 a Váhom

 

Zoznam revírov MsO SRZ Nové Zámky

 
  Revír č. revíru Informácie
01 Štrkovisko Kurzweillovo 2-1120-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
02 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 2-3210-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
03 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 2-3220-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
04 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 2-3240-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
05 VN Svodín 2-5320-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
06 VN Rúbaň II. 2-5240-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
07 VN Branovo 2-4530-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
08 Barina Palárikovo 2-2250-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
09 Štrkovisko Bešeňov 2-2950-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
10 VN Dôchodcov 2-0840-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
11 Mlynský náhon 2-1310-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
12 Štrkovisko pri elektrárni 2-0870-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
13 Rašelinisko Zemné /osada Gúg/ 2-2220-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
14 Štrkovisko Záhoň 2-4250-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
15 Potok Chrenovka 2-0260-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
16 Rieka Nitra č. 1 2-1400-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
17 MR Nitry - Podháj (Bánov) 2-1830-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
18 Rieka Žitava 2-5610-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
19 Mŕtve rameno rieky Nitry v Bánove 2-1500-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
20 Spojovací kanál 2-2670-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
21 Cergát č. 1 2-0230-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
22 Cergát č. 2 2-0240-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
23 Rieka Nitra - Berek 2-1520-1-1 viď. MRP od 1.1.2019
24 VN Semerovo 2-5250-1-2 viď. MRP od 1.1.2019
25 VN Rúbaň I. 2-5230-1-2 viď. MRP od 1.1.2019
26 VN Dubník 2-4680-1-1 viď. MRP od 1.1.2019