• 04.png
  • 03.png
  • 01.png
  • 00.png
  • 02.png

Kto je online

Práve tu je 72 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Hranice lovných tečúcich vôd - revírov MsO SRZ Nové Zámky

OR Berek č. rev. 2-1520-1-1
Odstavné rameno rieky Nitra od cestného mosta Nové Zámky - Komoča po drevenný most pri obci Aňala.

Cergát č. 1 č. rev. 2-0240-1-1
Čiastkové povodie melioračného kanálu od obce Jatov po ústie do rieky Nitra.

Cergát č. 2 č. rev. 2-0230-1-1
Čiastkové povodie melioračného kanálu od cestného mosta za obcou Palárikovo po ústie Spojovaciehokanála, vtok do rieky Váh.

Potok Chrenovka č. rev. 2-0260-1-1
Potok Chrenovka od obce Bánov po Zúgov.

Žitava č. rev. 2-5610-1-1
Čiastkové povodie Žitavy od železničného mosta Komárno-Nové Zámky pri obci Bajč po cestný most Dolný Ohaj - Bánov.

Nitra č. l č. rev. 2-1400-1-1
Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitrianský Hrádok

Spojovací kanál č. rev. 2-2670-1-1
Spojovací kanál medzi Cergátom č. 2 a Váhom

 

Zoznam revírov MsO SRZ Nové Zámky

 
Revír č. revíru Informácie
Kurzweillovo jazero 2-1120-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 2-3210-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 2-3220-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 2-3240-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
VN Svodín 2-5320-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
VN Rúbaň II. 2-5240-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
VN Branovo 2-4530-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Barina Palárikovo 2-2250-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Štrkovisko RT 2-3940-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Štrkovisko Bešeňov 2-2950-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Jazero dôchodcov 2-0840-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
rieka Nitra - Mlynský náhon 2-1310-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Jazero pri elektrárni 2-0870-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Rašelinisko Zemné /osada Gúg/ 2-2220-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Štrkovisko Záhoň 2-4250-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
Potok Chrenovka 2-0260-1-1 Revír s osobitným režimom, viď. MRP 2015-2017
Rieka Nitra č. 1 2-1400-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Nitra - Podháj /Bánov/ 2-1830-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Rieka Žitava 2-5610-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Mŕtve rameno rieky Nitry v Bánove 2-1500-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Spojovací kanál 2-2670-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Cergát č. 1 2-0230-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Cergát č. 2 2-0240-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
Rieka Nitra - Berek 2-1520-1-1 Celoročne povolený lov, viď. MRP 2015-2017
VN Jatov 2-4840-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017
VN Semerovo 2-5250-1-2 Celoročný zákaz lovu, viď. MRP 2015-2017
VN Rúbaň I. 2-5230-1-2 Celoročný zákaz lovu, viď. MRP 2015-2017
VN Dubník 2-4680-1-1 Obmedzený lov, viď. MRP 2015-2017