• Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero

Rozdelenie revírov podľa režimu lovu a doby hájenia kapra rybničného

Revíry s celoročným povolením lovu

Doba hájenia kapra od 15.3.vrátane do 31.5. vrátane (lov kapra povolený od 01.06). Ostatné druhy rýb podľa individuálnej ochrany.
Cergát č. 1 2-0230-1-1  
Cergát č. 2 2-0240-1-1  
rieka Žitava 2-5610-1-1  
rieka Nitra č. 1 2-1400-1-1  
Spojovací kanál 2-2670-1-1  
rieka Nitra - Mlynský náhon 2-1310-1-1  
Potok Chrenovka 2-0260-1-1 (Lov kapra povolený od 01.07.)
 

Revíry s celoročným povolením lovu. Lov kapra povolený počas celého roku s výnimkou obmedzenia počas doby zarybňovania (označené dodatkovou tabuľou).

Štrkovisko Kurzweillovo 2-1120-1-1  
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 2-3210-1-1  
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 2-3220-1-1  
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 2-3240-1-1  
Barina Palárikovo 2-2250-1-1  
Štrkovisko Bešeňov 2-2950-1-1  
Štrkovisko pri elektrárni 2-0870-1-1  
Rašelinisko Zemné (osada Gúg) 2-2220-1-1  
Štrkovisko Záhoň 2-4250-1-1  
   

Revíry s všeobecným zákazom lovu od 15.3. vrátane do 31.5. vrátane (lov kapra povolený od 01.06.)

VN Svodín 2-5320-1-1  
VN Rúbaň II. 2-5240-1-1  
VN Branovo 2-4530-1-1  
VN Dubník 2-4680-1-1  
VN Dôchodov 2-0840-1-1  
OR Berek 2-1520-1-1  
MR rieky Nitra - Podháj 2-1830-1-1  
MR rieky Nitra - Bánov 2-1500-1-1  
 

Revíry s celoročným zákazom lovu

VN Semerovo 2-5250-1-2  
VN Rúbaň I. 2-5230-1-2  
 

Zoznam revírov jesenného zarybňovania

V zmysle Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a platnej vyhlášky 381/2018 Z. z. § 18 odst. 9 pri zarybňovaní rybárskych revírov nása-dou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určeným užívateľom, ktoré môže byť odo dňa vysadenia do 28 dní. Na základe tohto § v čase jesen-ného zarybňovania v rokoch 2020 - 2022 bude doba čiastočného alebo úplného uzavretia revíru oznámená dodatkovými tabuľami na revíroch a na našej webovej stránke - privlastňovanie si vysadených rýb (kapor rybničný, ...) na nasledovných revíroch:

Štrkovisko Kurzweillovo 2-1120-1-1  
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 2-3210-1-1  
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2 2-3220-1-1  
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 2-3240-1-1  
Barina Palárikovo 2-2250-1-1  
Štrkovisko Bešeňov 2-2950-1-1  
Štrkovisko pri elektrárni 2-0870-1-1  
Rašelinisko Zemné (osada Gúg) 2-2220-1-1  
Štrkovisko Záhoň 2-4250-1-1  
VN Dôchodcov 2-0840-1-1