• Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 1

Členovia výboru 

MsO SRZ Nové Zámky 2022 - 2026

Ladislav Supák
člen výboru
Adrián Francisci
podpredseda MsO
Peter Gál
tajomník MsO
Jana Chudivániová
hospodárka
Róbert Tarics
ved. rybárskej stráže
Peter Szaló
člen výboru / IT
 Róbert Gubík
člen výboru
Miroslav Sztrecsko
člen výboru
Tibor Sárai
člen výboru
 Róbert Verbók
člen výboru
Miroslav Briška
člen výboru
Mgr. Milan Mikulec
člen výboru
Mgr. Ján Szkokan
člen výboru
Richard Perina
člen výboru
 

Členovia kontrolnej a disciplinárnej komisie MsO SRZ Nové Zámky

2022 - 2026

Peter Balogh - predseda KK
Marian Mellen - člen KK
Vladimír Benček - člen KK
Dubnický Peter - člen KK
Peter Németh - člen KK
 
Peter Bilko - predseda DK
Bóna Barnabáš - člen DK
Száraz Peter - člen DK
Kárász Norbert - člen DK
Ladislav Muzika - člen DK