• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 1

Kto je online

Práve tu je 70 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Sponzori

carpio vert

POZOR ZMENA - Štrkovisko RT!

Rozhodnutím ministra ŽP bolo našej organizácií odňatý revír Štrkovisko RT. Týmto oznamujeme našim členom, že lov rýb na tomto revíry nie je povolený.

Štrkovisko RT 2-3940-1-1

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

OZNAM

varovani

Oznamujeme rybárom, že členské príspevky na rok 2020 si budú môcť začať uhrádzať najskôr od 04.01.2020.

Členské príspevky je treba uhradiť najneskôr do 31.3.2020!  Platí pre všetky vekové kategórie počnúc deťmi od 3 rokov.

Od 01.04.2020 člen, ktorý neuhradí členský príspevok do 31.03.2020 bude platiť zápisné ako nový člen.

Kancelária MsO SRZ Nové Zámky

Odovzdanie prehľadov

Oznamujeme našim členom, že povolenie na rybolov za rok 2019 je už možné v kancelárii Mso SRZ Nové Zámky v stránkových dňoch odovzdať. Prosíme o riadne vyplnenie sumáru o úlovkoch (aj návštevnosť!), tak ako je to uvedené na strane 31. v povolení na rybolov. Prosíme o spoluprácu z dôvodu plynulejšieho spracovania údajov a rýchlejšieho vydávania nového povolenia na rybolov na rok 2020, ktorý bude možné zakúpiť od 03.01.2020.

Ďakujeme!

POZVÁNKA NA ČS

trainingV zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 14. marca 2020 (sobota) v Športovej hale Milénium – ul. T. G. Masaryka so začiatkom o 9:00 hod.

Prezentácia členov bude už od 7:00 hod.

 

Program členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
 3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2019;  Kontrola plnenia uznesenia
 4. Správa o plnení zarybnenia za rok 2019
 5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2019;  Návrh rozpočtu na rok 2020
  6. Správa kontrolnej komisie za rok 2019
 6. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2020
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie, záver

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebiehal i v roku 2019 (marec) odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...