• 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 00.png

Kto je online

Práve tu je 72 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Podporte pripomienky k návrhu nového zákona - Rada Žilina

Na stránke SRZ Rada Žilina www.srzrada.sk sa nachádzajú pripomienky k návrhu nového zákona o rybárstve ako i dotazník na podporu návrhu SRZ. Tento bol spracovaný odborníkmi na rybárstvo v spolupráci s členskou základňou SRZ a ZO SRZ. Prosíme o vyplnenie dotazníka s podporou v čo najväčšom počte našich rybárov a prípadne aj nerybárov.

Ďakujeme!

Kancelária MsO SRZ NZ

SRZ Rada Žilina

Zarybnenie rybami od Rady Žilina

Kategória K2 - priemerná hmotnosť 300 až 500g, celkové množstvo 1000kg, pôvod rýb (výrobné stredisko Nové Zámky, rybník Trávnica)

Z toho zarybnené:

Kurcweilovo jazero 600kg

Štrkovisko Záhoň 400kg

Vyreklamované (úhyn) ryby z jarného zarybnenia (tá istá kategória ako predošlé) v množstve 500kg.

Z toho zarybnené: 

Mlynský náhon 250kg

Jazero dôchodcov 250kg

Výsledky skutočného zarybnenia vlastnej produkcie 11/2017

č.rev.  Názov revíra  K3/kg K2/kg
1120 Kurzweillovo jazero 1500  
3490 Štrkovisko RT 300 200
0870 Jazero pri elektrárni 200 650
1310 Mlynský náhon 300 200
0840 Jazero dôchodcov 400 100
3210 Štrkovisko Dvory 1 1500 500
3220 Štrkovisko Dvory 2 200 200
3240 Štrkovisko Dvory 4 2000 600
2950 Štrkovisko Bešeňov 300 200
4680 VN Dubník 300 200
4530 VN Branovo 1000  
5320 VN Svodín 500 200
5240 VN Rúbaň 2 300 200
2220 Rašelinisko Zemné 400 200
2250 Barina Palárikovo 300 200
1500 OR Nitra Bánov   300
4250 Štrkovisko Záhoň Bánov 600  
1830 OR Nitra Podháj Bánov 200 250

Fotky z výlovu VN Rúbaň z 28.10.2017 nájdete tu: Galéria výlovov 2017

Fotky zo zarybňovania na Dvory 4 nájdete tu: Zarybnenie D4 - 2017

Informácie k veľkostiam rýb:

K2 = 1,33kg

K3 = 1,72kg

Plánované výlovy

Informujeme vás o výlovoch na našich revíroch:

  • VN JATOV dňa 17. 11. 2017. VÝLOV DOKONČENÝ. Od 03.11.2017 je na VN JATOV zákaz lovu!!!
  • VN Semerovo dňa 21. 10. 2017 (sobota) - VÝLOV DOKONČENÝ
  • VN Rúbaň 1 na veľkej vode dňa 25. 10. 2017 (streda), dokončenie výlovu dňa 28. 10. 2017. - VÝLOV DOKONČENÝ

Kancelária MsO SRZ Nové Zámky

 

Na základe podnetu od jedného z našich rybárov sme preverili chybu v Spravodaji 2013, výlov v roku 2012, VN Svodín. Chyba sa týkala tlače Spravodaja na rok 2013. V tabuľke prehľadov výlovov z chovných rybníkov neboli správne zaradené údaje k príslušným názvom rýb. Chybu sme dôkladne preverili a opravili v digitálnej verzii spravodaja, ktorá je už zverejnená na našom webe. Za podnet ďakujeme a sme radi, že sme problém dokázali indetifikovať a spoločne vyriešiť. 

S poďakovaním Webadmin

OZNAM PRE RYBÁROV

V zmysle listu RVPS Nové Zámky informujeme členov MsO SRZ Nové Zámky ako aj dotknutú verejnosť o výskyte nadlimitnej hodnoty ortuti v rybách a možnosti rizika konzumu rýb z lokality rieka Nitra v celej dĺžke toku.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Výzva

Na budúci rok 2018 budú voľby do riadiacich orgánov MsO SRZ Nové Zámky. Členov našej organizácie, ktorí prejavujú záujem pracovať vo výbore MsO SRZ Nové Zámky ako i v kontrolnej komisii MsO SRZ Nové Zámky vo funkčnom období rokov 2018 až 2022 vyzývame, aby sa prihlásili ako kandidáti v kancelárii MsO SRZ Nové Zámky na Považskej ulici č. 4 v Nových Zámkoch do termínu 31.08.2017.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky