• Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Kto je online

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zdravíme rybári!

Touto cestou by sme vás chceli upozorniť na časté chyby vo vypisovaní sumára a úlovkov. Toto sú načastejšie chyby, na ktoré by ste mali dať pozor:

  1. na jednom dátume pri dennom prehľade do jedného riadka napísané viaceré úlovky - toto sa nesmie robiť, jeden úlovok na jeden riadok, nový úlovok ďalší riadok s tým istým dátumom
  2. nezapisovali ste chronologicky náštevy - nemôže sa každý revír písať na inú stranu a perom napísať, že tá strana je na ten revír
  3. zabúdate na uvedenie vášho najväčšieho privlastneného úlovku na konci povolenky - údaj je povinný, musíte si vyhľadať a zapísať (na uvedenie kg sa používa tabuľka, ak neviete váhu)
  4. pri sčítavaní návštevnosti sa robia chyby, rátate každý riadok s rovnakým revírnym číslom no zabúdate že v daný deň môžete mať viacero záznamov. t.j. jedna návšteva (ak ste sa teda v danom dni nevrátili na revír)
  5. zabúda sa i na neprivlastnené kapitálne ryby

Rýchla nápoveda tu:

Čítať ďalej...

Na základe ohlasov ohľadom situácie s pohybom rýb na VN Branovo Vás informujeme nasledovne:

Hlásená situácia bola a je naďalej monitorovaná. Ryby, ktoré boli v "Loveckom potoku" ústiaceho do VN Branovo, sa už prirodzene vrátili späť do vodnej nádrže. Merala sa teplota vody a v potoku bola o 1,2oC teplejšia ako vo vodnej nádrži. Migrácia rýb za teplejšou vodou je prirodzená. Nie je vylúčené, že sa takéto správanie rýb bude opakovať.

Podpredseda SRZ MsO Nové Zámky

varovani

POZOR ZMENA na RT!

Rozhodnutím ministra ŽP bol našej organizácií odňatý revír Štrkovisko RT. Týmto oznamujeme našim členom, že lov rýb na tomto revíry nie je povolený.

Štrkovisko RT 2-3940-1-1

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

varovani

Oznamujeme rybárom, že členské príspevky na rok 2020 si budú môcť začať uhrádzať najskôr od 04.01.2020.

Členské príspevky je treba uhradiť najneskôr do 31.3.2020!  Platí pre všetky vekové kategórie počnúc deťmi od 3 rokov.

Od 01.04.2020 člen, ktorý neuhradí členský príspevok do 31.03.2020 bude platiť zápisné ako nový člen.

Kancelária MsO SRZ Nové Zámky

varovani

Odovzdanie prehľadov

Oznamujeme našim členom, že povolenie na rybolov za rok 2019 je už možné v kancelárii Mso SRZ Nové Zámky v stránkových dňoch odovzdať. Prosíme o riadne vyplnenie sumáru o úlovkoch (aj návštevnosť!), tak ako je to uvedené na strane 31. v povolení na rybolov. Prosíme o spoluprácu z dôvodu plynulejšieho spracovania údajov a rýchlejšieho vydávania nového povolenia na rybolov na rok 2020, ktorý bude možné zakúpiť od 03.01.2020.

Ďakujeme!

POZVÁNKA NA ČS

trainingV zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 14. marca 2020 (sobota) v Športovej hale Milénium – ul. T. G. Masaryka so začiatkom o 9:00 hod.

Prezentácia členov bude už od 7:00 hod.

Čítať ďalej...