• Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 4

Kto je online

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Dňa 30. 8. 2019 bude kancelária MsO SRZ Nové Zámky zatvorená!

 

 


Mimoriadna členská schôdza

V zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

7. septembra 2019

(sobota)

v Športovej hale Millénium - ul. T. G. Masaryka, Nové Zámky

so začiatkom o 9:00 hod..

Prezentácia členov bude už od 7:30 hod..

 

Program členskej schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predseníctva a komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Voľba delegátov na mimoriadny XIII. snem SRZ (2+1 náhradník)
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie, záver schôdze

Ladislav Supák - predseda, Peter Gál - tajomník

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebiehal i v roku 2019 (marec) odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...

fisherman   

Povolenky, ceny a informácie k prihláseniu sa za nového člena v roku 2019 nájdete tu: Povolenky 2019

volunteer  

Brigády v roku 2019, termíny konania aďalšie informácie nájdete tu: Brigádnická činnosť 2019

clock  

Stránkové hodiny SRZ MsO Nové Zámky v roku 2019 nájdete tu: Kontakt / Stránkové hodiny

§

 

Hľadáte informácie o novom Zákone č. 216/2018 alebo Vykonávacej vyhláške č. 381/2018? Kliknite sem...

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na našiich revíroch, ktoré sú napájané z rieky Nitra. Jedná sa o Mlynský náhon, Jazero dôchodcov a MR Bánov. Na základe výsledkov z akreditovaného laboratória v Dolnom Kubíne bol potvrdený zvýšený a prekročený povolený obsah ortuti vo svalovine dravých rýb (vyšetrenie bolo prevedené na vzorke boleňa dravého a sumca západného) z Mlynského náhona a Jazera dôchodcov. Vysadené druhy kapra rybničného z týchto revírov splňali limity, teda sú v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoty kontaminantov v potravinách. Vzorka jalca hlavatého z MR Bánov bola tiež v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoy kontaminantov v potravinách. Z uvedeného vyplýva, že konzumácia dravých rýb z revírov Mlynský náhon a Jazero dôchodcov sa neodporúča.  

  

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

Prinášame Vám správu o vedecko-výskumnej činnosti realizovanej na rieke Nitra. Správa obsahuje analýzu stavu obsahu ťažkých kovov (ortuť, kadmium, olovo) na rieke Nitra.

Čítať ďalej...