• Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero

Stránkové hodiny

 
Sme tu pre vás:
PO 8:30-12:00 13:00-15:30
UT 8:30-12:00 13:00-15:30
ST 8:30-12:00 13:00-15:30
ŠT Nestránkový deň
PI 8:30-12:00 13:00-15:30
 

Využívame software Rybosieť od spoločnosti Korfus.

logo korfus

Riešenie evidencie členov SRZ, evidencie úlovkov, štatistiky, predaje povolení. Ponúka výrazné zvýšenie efektivity výdaja bez nutnosti ručného vypisovania dokladov a dlhých čakacích dôb na vybavenie.

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ SRZ MSO NZ V ROKU 2024 Výbor SRZ MsO Nové Zámky Vás srdečne pozýva na rybárske preteky na našich revíroch, ktoré sa i v roku 2024 uskutočnia nasledovne:

 • dňa 01.05.2024 - rybárske preteky na Štrkovisku Dvory nad Žitavou č. 1
 • dňa 04.05.2024 - preteky funkcionárov SRZ MsO Nové Zámky na Štrkovisku Kurzweillovom (NZ)
 • dňa 08.05.2024 - Memoriál Júliusa Kassu na Štrkovisku Kurczweill (NZ)
 • dňa 11.05.2024 - preteky detí na Mlynskom náhone (pri Štrande, NZ)
 • dňa 12.05.2024 - preteky na Rašelinisku Zemné (Osade Gúg), informácie u organizátora p. Procházku
 • dňa XX.XX.2024 - preteky detí na MR rieky Nitra v Bánove, informácie u organizátora p. Vašeka
 • dňa 04.05.2024 - preteky detí na Barine Palárikovo, informácie u organizátora p. Klučku
 • dňa 09.11.2024 - prívlačové preteky na VN Dôchodcov (NZ)

Od 27.04.2024 do 08.05.2024 revír č. 2-1120-1-1 Štrkovisko Kurzweill a revír č. 2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory č.1 budú uzatvorené z dôvodu zarybnenia. Otvorené budú 09.05.2024 vrátane.

Od 27.04.2024 do 04.05.2024 revír č. 2-2250-1-1 Barina Palárikovo bude uzatvorený z dôvodu zarybnenia. Otvorený bude od 05.05.2024 vrátane.

 


Vážení rybári!

Lístky na preteky Dvory č.1 a Štrkovisko Kurzweill sú v predaji.

Vzhľadom na vysoký stav vody budú preteky na Štrkovisku Kurzweill obmedzené na max. 70 pretekárov. Podmienky lovných miest budú pravdepodobne náročnejšie, budú prispôsobené aktuálnemu stavu vody.

Výbor SRZ MsO NZ

 


Vážení rybári!

Na našich nasledovných revíroch je zákaz lovu rýb od 15.3.2024 do 31.5.2024.

Viď. miestny rybársky poriadok.

Lov povolený od 1.6.2024 vrátane.

 • VN Svodín 2-5320-1-1
 • VN Rúbaň II. 2-5240-1-1
 • VN Branovo 2-4530-1-1
 • VN Dôchodcov 2-0840-1-1
 • VN Dubník 2-4680-1-1
 • MR Nitry - Podháj (Bánov) 2-1830-1-1
 • Mŕtve rameno rieky Nitry v Bánove 2-1500-1-1
 • OR Nitra - Berek 2-1520-1-1

 

Výbor SRZ MsO NZ

Obsah ťažkých kovov v rybách 2024

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Informujeme verejnosť o vhodnosti konzumácie na základe výsledkov rozboru vzoriek pleskáča a jalca. Odber sa konal dňa 03.10.2023.

Kontrolu vykonal: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky. 

 • Pleskáč

Miesto odberu: Nitra Štrand

Zistenie: "Potvrdzujeme neprítomnosť uránu".

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami: Analyzovaná vzorka je v zhode s Nariadením Komisie (EU) 2023/915 z 25. apríla 20223 o maximálnych limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, v znaku ortuť s prihliadnutím na neistotu merania.

 • Jalec

Miesto odberu: Nitra Zúgov

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami: Analyzovaná vzorka je v zhode s Nariadením Komisie (EU) 2023/915 z 25. apríla 20223 o maximálnych limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006. 

Stanovisko výboru SRZ MsO NZ - konzum rýb:

Vzhľadom na to, že SRZ MsO NZ nemá k dispizícii rozbor kapra z revíru rieka Nitra č. 1 výbor SRZ MsO NZ i naďalej neodporúča konzum zo spomenutého revíru, minimálne ich nepodávať deťom a tehotným ženám. Je vysoko nepravdepodobné, že jedince staršie ako tri roky už neobsahujú ťažké kovy, či iné škodlivé látky vo svalovine vzhľadom na rozbory vykonané v roku 2022. Dravce akumulujú škodlivé látky vo svalovine ešte viac. Ortuť poškodzuje nervovú sústavu, ukladá sa v tele. Keď už konzumujete ryby zo spomenutého revíru, robte tak sporadicky a v menších množstvách. Na odbúranie ortuti z tela bežným a dostupným spôsobom je vhodná i konzumácia cesnaku, vitamínu C a E, minerálov ako zinok a selén, či v neposlednom rade orechy a rôzne semiačka. Všetkého veľa škodí, no zbaviť sa i malého množstva ťažkých kovov z tela je časovo náročnejšie. 

Výbor SRZ MsO NZ


Obsah ťažkých kovov v rybách 2022

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky nariaďuje dňa 12.01.2023 na základe rozborov rýb prevádzkovateľovi Slovenský rybársky zväz, Mestká organizácia Nové Zámky informovať verejnosť na svojej webovej stránke o nevhodnosti konzumácie rýb z dôvodu zvýšených hladín ortuti. Odber sa konal dňa 23.10.2022.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov