• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 1

Kto je online

Práve tu je 112 návštevníkov a žiadni členovia on-line

AKTUALIZÁCIA, ČÍTAJTE POZORNE!!!!

Vážení členovia SRZ MsO Nové Zámky!

Predsedníctvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30. 3. 2020 rozhodlo o skúšobnom spustení realizácie možnosti úhrady členských povinností v obmedzenom režime a za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení pri zbere a výdaji rybárskych dokladov.

 1. Do čistého obalu (obálka, sáčok)člen vloží členský preukaz  (dospelí modrý s fotkou, mládež zelený s fotkou, deti biely s fotkou), pričom tí, ktorí mali povinnosť v roku 2019 odpracovať brigádu tam vložia aj brigádnický preukaz resp. do plusu 25 € za jej neodpracovanie. (členovia od 18 do 62 – v r. 2019)  Ak bol v r. 2019 niekto invalidný dá tam kópiu rozhodnutia o ID alebo kópiu ZŤP resp. ZŤP-S preukazu, resp. ak je to študent nad 18 rokov, musí priložiť potvrdenie, že je študentom  denného štúdia. 
 2. Do čistej !!!! obálky resp. sáčku vloží člen tiež presnú sumu, ktorú má zaplatiť a na papierik napísať, že čo chce vydať (členská známka, miestne povolenie, zväzové povolenie, platí brigádu, za neodovzdaný resp. neskoro odovzdaný prehľad o úlovkoch za rok 2019 – dospel 15 € a mládež a deti 10 €).  
 3. Toto preberie v určených dňoch a časoch funkcionár pri okienku, odovzdá vám číslo s pečiatkou MsO SRZ NZ a s týmto číslom zasa v určený deň a čas príde si člen v rúške a rukaviciach prebrať na Rybársky dom.
 4. Doklady a peniaze musia byť pre každú osobu zabalené zvlášť!
 5. Ani poštou ani zatiaľ iným spôsobom doručené doklady nebudú vybavené!  Pri nedodržaní určených podmienok nebudú členovi rybárske doklady vystavené ani vydané!!!!!
 6. Tento spôsob riešenia je len skúšobný a na určitú dobu,  kým nedôjde k zmene,  o ktorej vás opäť budeme informovať na našej webovej stránke.  V prípade, že dôjde k porušovaniu disciplíny a nedodržiavaniu hygienických opatrení bude tento zber a výdaj okamžite zrušený!!!!

Termíny zberu a výdaja:

ZBER

Dátum

Čas doobeda

Čas poobede

1.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

2.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

--------------------------------------

6.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

9.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

16.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

VÝDAJ

Dátum

Čas doobeda

Čas poobede

3.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

8.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

15.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

20.4.2020

Od 8,00 hod do 11,00 hod.

Od 14,00 hod. do 15,00 hod.

Noví členovia!

Osoby, ktoré absolvovali skúšky v mesiaci od januára do marca 2020 si môžu tiež uhradiť členské príspevky a stať sa týmto členom SRZ.

 1. Do čistého obalu (obálka, sáčok) osoba  vloží kópiu občianskeho preukazu, u detí do 14 rokov kópiu rodného listu a fotku 3x4 cm.  Ak je niekto invalidný, dá tam kópiu rozhodnutia o ID resp. doklad, že poberá ID, starobný dôchodci taktiež (okrem osoby nad 64 rokov)  alebo kópiu ZŤP resp. ZŤP-S preukazu, resp. ak je to študent nad 18 rokov, musí priložiť potvrdenie, že je študentom  denného štúdia.  Zároveň tam vloží príslušnú sumu presne a ostatný postup preberania a výdaja je rovnaký ako u členov SRZ, ktorí si členstvo budú obnovovať (zber a výdaj – vyššie uvedená tabuľka)
 2. Poplatky:
 • Dospelí (muži, ženy a všetci dôchodcovia) s miestnou ovolenkou 129 €
 • Dospelí (muži, ženy a všetci dôchodcovia) s miestnou povolenkou  a zväzovou povol. 169 €
 • Mládež od dovŕšených 15 r. do 18 r. s miestnou povolenkou 70 €
 • Mládež od dovŕšených 15 r. do 18 r. s miestnou povolenkou 70 €
 • Mládež od dovŕšených 15 r. do 18 r. s miestnou povolenkou a zväzovou povol. 110 €
 • Mládež od dovŕšených 19 r. do 25 r. s miestnou povolenkou (len denné štúdium) 70 €
 •  Mládež od dovŕšených 15 r. do 18 r. s miestnou povolenkou a zväzovou povol. (denné št.) 110 €
 • Deti od 9 do 14 r. s miestnou povolenkou 25 €
 • Deti od 9 do 14 r. s miestnou a zväzovou povolenkou 35 €

Z dôvodu, aby nevznikalo veľa nedorozumení a zmätkov  môžete kontaktovať kanceláriu na telefónnom čísle 035/6424769 alebo e-maily SRZ . Ceny pre členov, ktorí si členstvo budú obnovovať sú uvedené na webovej stránke. Prosíme, aby ste volali len naozaj v nevyhnutnej miere, aby zamestnanci vedeli plynule pracovať, nakoľko zabezpečujú plnenie aj ostatných povinností, ktoré organizácia má v obmedzenom režime!

Ďakujeme za pochopenie a vyjadrujeme nádej, že všetci  budete nápomocní a budete pristupovať k veciam tak, aby bol zachovaný  poriadok, plynulosť a hlavne zdravie Vaše a všetkých Vašich spoluobčanov!

 

ZA ŽIADNYCH okolností nekonajte svojvoľne a nelovte na našich revíroch BEZ POVOLENÍ! 

Upozorňujeme rybárov, že napriek obmedzeniam sa výjazdy rybárskej stráže stále konajú. KONTROLUJE sa aj znečistenie lovných miest odpadom a budú sa udelovať postihy s tým súvisiace. Evidujeme nárast odpadu po rybároch! KAŽDÝ rybár je zodpovedný za čistotu svojho lovného miesta a či tam odpadky už boli alebo neboli NEHRÁ ROLU! Pri príchode, ale i svojom odchode z lovného miesta dôkladne skontrolujte svoje okolie a odstránte odpad! V prípade, že vidíte iného rybára zanechať po sebe neporiadok, vyzvite ho, aby okamžite napravil svoju chybu, prípadne bez okolkov volajte na telefónne číslo rybárskej stráže, ktorá si na daného neporiadnika posvieti. Nazabúdajte, že ak vidíte niekoho robiť neporiadok a vy to tak necháte, môžete rovnako byť postihnutý za spoluúčasť na znečisťovaní, pretože s tým súhlasíte. "Mňa to nezaujíma, nie je to moje" neobstojí, pretože ste členom organizácie, v ktorej platí MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK časť Všeobecné (záväzné) opatrenia, bod. 6.!

S platnosťou od 28.03.2020 do 24.04.2020 vrátane (28. dnísú kvôli zarybneniu zatvorené nasledovné revíry:

LOV ZAKÁZANÝ:

2-2220-1-1 Rašelinisko Zemné - Osada Gúg

2-3210-1-1 Dvory nad Žitavou č. 1

2-1120-1-1 Štrkovisko Kurzweillovo

2-2950-1-1 Štrkovisko Bešeňov

Naslednovný revír je v režime zákazu privlastnenia kapra:

2-3240-1-1 Dvory nad Žitavou č. 4

ČLENSKÁ SCHÔDZA ODLOŽENÁ!!!

trainingČlenská schôdza z dôvodu šírenia sa Coronavírusu COVID-19 sa odkladá a teda 14. marca 2020 (sobota) sa konať nebude!!!! Náhradný termín zatiaľ nie je známy, budeme včas informovať.

Pôvodná pozvánka

varovani

POZOR ZMENA na RT!

Rozhodnutím ministra ŽP bol našej organizácií odňatý revír Štrkovisko RT. Týmto oznamujeme našim členom, že lov rýb na tomto revíry nie je povolený.

Štrkovisko RT 2-3940-1-1

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebiehal i v roku 2019 (marec) odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na našiich revíroch, ktoré sú napájané z rieky Nitra. Jedná sa o Mlynský náhon, Jazero dôchodcov a MR Bánov. Na základe výsledkov z akreditovaného laboratória v Dolnom Kubíne bol potvrdený zvýšený a prekročený povolený obsah ortuti vo svalovine dravých rýb (vyšetrenie bolo prevedené na vzorke boleňa dravého a sumca západného) z Mlynského náhona a Jazera dôchodcov. Vysadené druhy kapra rybničného z týchto revírov splňali limity, teda sú v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoty kontaminantov v potravinách. Vzorka jalca hlavatého z MR Bánov bola tiež v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoy kontaminantov v potravinách. Z uvedeného vyplýva, že konzumácia dravých rýb z revírov Mlynský náhon a Jazero dôchodcov sa neodporúča.  

  

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ