• 04.png
 • 00.png
 • 01.png
 • 03.png
 • 02.png

Kto je online

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line

OZNAM

varovani

Oznamujeme rybárom, že členské príspevky na rok 2019 si budú môcť začať uhrádzať najskôr od 16.01.2019. Dôvodom je oneskorené legislatívne schválenie vykonávacej vyhlášky k novému rybárskemu zákonu a s tým súvisiaci posun schválenia a vytlačenia aj rybárskych poriadkov SRZ, ktoré budú platiť od 01.01.2019.
Zároveň Vás upozorňujeme na termínovo nezmenenú p o v i n n o s ť odovzdať riadne vyplnené a zosumarizované povolenie na rybolov za rok 2018 v zmysle zákona najneskôr do 15.1.2019.

Kancelária MsO SRZ Nové Zámky

POZVÁNKA NA ČS

trainingV zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 9. marca 2019 (sobota) v Športovej hale Milénium – ul. T. G. Masaryka so začiatkom o 9:00 hod.

Prezentácia členov bude už od 7:00 hod.

 

Program členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
 3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2018;  Kontrola plnenia uznesenia
 4. Správa o plnení zarybnenia za rok 2018
 5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2018;  Návrh rozpočtu na rok 2019
  6. Správa kontrolnej komisie za rok 2018
 6. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2019
 7. Správa mandátovej komisie
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie, záver

 POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

Výbor MsO SRZ Nové Zámky Vás pozýva na školenie z nového Zákona o rybárstve č. 216/18 Z. z. a jej vykonávacej vyhlášky platných od 1. 1. 2019. Školenie sa uskutoční dňa 26. januára 2019 (sobota) v Športovej hale Milénium – ul. T. G. Masaryka so začiatkom o 8:00 hod.

Ladislav Supák - predseda MsO SRZ NZ

Peter Gál - tajomník MsO SRZ NZ 

varovaniInformujeme, že v aktuálnom schválenom Miestnom rybárskom poriadku sa nachádza chyba.

Chyba: Čas ochrany vysadených rýb: od 26.10.2018 do 14.11.2018

Správne: Čas ochrany vysadených rýb: od 16.10.2018 do 14.11.2018.

Za chybu sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Kancelária MsO SRZ NZ

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na našiich revíroch, ktoré sú napájané z rieky Nitra. Jedná sa o Mlynský náhon, Jazero dôchodcov a MR Bánov. Na základe výsledkov z akreditovaného laboratória v Dolnom Kubíne bol potvrdený zvýšený a prekročený povolený obsah ortuti vo svalovine dravých rýb (vyšetrenie bolo prevedené na vzorke boleňa dravého a sumca západného) z Mlynského náhona a Jazera dôchodcov. Vysadené druhy kapra rybničného z týchto revírov splňali limity, teda sú v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoty kontaminantov v potravinách. Vzorka jalca hlavatého z MR Bánov bola tiež v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoy kontaminantov v potravinách. Z uvedeného vyplýva, že konzumácia dravých rýb z revírov Mlynský náhon a Jazero dôchodcov sa neodporúča.  

  

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebiehal v roku 2018 odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

Prinášame Vám správu o vedecko-výskumnej činnosti realizovanej na rieke Nitra. Správa obsahuje analýzu stavu obsahu ťažkých kovov (ortuť, kadmium, olovo) na rieke Nitra.

Čítať ďalej...