• Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Stránkové hodiny

 
Sme tu pre vás:
PO 8:30-12:00 13:00-15:30
UT 8:30-12:00 13:00-15:30
ST 8:30-12:00 13:00-15:30
ŠT Nestránkový deň
PI 8:30-12:00 13:00-15:30
 

Využívame software Rybosieť od spoločnosti Korfus.

logo korfus

Riešenie evidencie členov SRZ, evidencie úlovkov, štatistiky, predaje povolení. Ponúka výrazné zvýšenie efektivity výdaja bez nutnosti ručného vypisovania dokladov a dlhých čakacích dôb na vybavenie.

 slovakopen

Slovenský zväz rybolovnej techniky Nové Zámky

Vás pozýva na podujatie

SLOVAK OPEN A SVETOVÝ POHÁR

konané dňa 05. až 07.07.2024

v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej SOŠS na Nitrianskej ceste 61 v Nových Zámkoch.

 

Obsah ťažkých kovov v rybách 2024

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Informujeme verejnosť o vhodnosti konzumácie na základe výsledkov rozboru vzoriek pleskáča a jalca. Odber sa konal dňa 03.10.2023.

Kontrolu vykonal: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky. 

  • Pleskáč

Miesto odberu: Nitra Štrand

Zistenie: "Potvrdzujeme neprítomnosť uránu".

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami: Analyzovaná vzorka je v zhode s Nariadením Komisie (EU) 2023/915 z 25. apríla 20223 o maximálnych limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, v znaku ortuť s prihliadnutím na neistotu merania.

  • Jalec

Miesto odberu: Nitra Zúgov

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami: Analyzovaná vzorka je v zhode s Nariadením Komisie (EU) 2023/915 z 25. apríla 20223 o maximálnych limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006. 

Stanovisko výboru SRZ MsO NZ - konzum rýb:

Vzhľadom na to, že SRZ MsO NZ nemá k dispizícii rozbor kapra z revíru rieka Nitra č. 1 výbor SRZ MsO NZ i naďalej neodporúča konzum zo spomenutého revíru, minimálne ich nepodávať deťom a tehotným ženám. Je vysoko nepravdepodobné, že jedince staršie ako tri roky už neobsahujú ťažké kovy, či iné škodlivé látky vo svalovine vzhľadom na rozbory vykonané v roku 2022. Dravce akumulujú škodlivé látky vo svalovine ešte viac. Ortuť poškodzuje nervovú sústavu, ukladá sa v tele. Keď už konzumujete ryby zo spomenutého revíru, robte tak sporadicky a v menších množstvách. Na odbúranie ortuti z tela bežným a dostupným spôsobom je vhodná i konzumácia cesnaku, vitamínu C a E, minerálov ako zinok a selén, či v neposlednom rade orechy a rôzne semiačka. Všetkého veľa škodí, no zbaviť sa i malého množstva ťažkých kovov z tela je časovo náročnejšie. 

Výbor SRZ MsO NZ


Obsah ťažkých kovov v rybách 2022

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky nariaďuje dňa 12.01.2023 na základe rozborov rýb prevádzkovateľovi Slovenský rybársky zväz, Mestká organizácia Nové Zámky informovať verejnosť na svojej webovej stránke o nevhodnosti konzumácie rýb z dôvodu zvýšených hladín ortuti. Odber sa konal dňa 23.10.2022.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov