• Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Kurzweillovo jazero

Upozorňujeme na blížiaci sa posledný termín 31.03.2023 k zaplateniu si členského príspevku v SRZ MsO Nové Zámky!

Po tomto termíne podľa Stanov SRZ §10 Zánik členstva bod 1. odsek b) členstvo dobrovoľne zaniká.

V prípade závažných a preukázateľných dôvodov nesplnenia si povinnosti je možné úhradu členského príspevku odložiť do konca kalendárneho roka. V takomto prípade závažnosť dôvodu posudzuje výbor SRZ MsO Nové Zámky.

Výbor SRZ MsO Nové Zámky

Mimoriadna členská schôdza 2023

training

V zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa: 25. marca 2023

Čítať ďalej...

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky nariaďuje dňa 12.01.2023 na základe rozborov rýb prevádzkovateľovi Slovenský rybársky zväz, Mestká organizácia Nové Zámky informovať verejnosť na svojej webovej stránke o nevhodnosti konzumácie rýb z dôvodu zvýšených hladín ortuti. Odber sa konal dňa 23.10.2022.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

Nové ceny na povolenie na rok 2023 - prehľad

PRE INFO KLIKNITE NA OBRÁZOK

SRZ povolenie na rybolov A5 kaprove

Zarybnenie z chovných rybníkov 2022 

Číslorevíru Názov revíru   šť1/kg K2/kg  K3/kg  sum/ks  ostatná biela ryba/kg
2-1120-1-1 Kurzweillovo jazero 60   3350    
2-0870-1-1 Jazero pri Elektrárni    100 400    
2-1310-1-1 Mlynský náhon     900    
2-0840-1-1 Jazero dôchodcov      600    
2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory č. 1 60   2600    
2-3220-1-4 Štrkovisko Dvory č. 2     450    
2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory č. 4 30   2800    
2-2950-1-1 Štrkovisko  Bešeňov     500    
2-4680-1-1 VN Dubník     500 15  
2-4530-1-1 VN Branovo 60   1000    
2-5320-1-1 VN Svodín   100 600    
2-5240-1-1 VN Rúbaň č. 2     500 85 2200
2-2220-1-1 Rašelinisko Zemné     200    
2-2250-1-1 Barina Palárikovo     500    
2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň - Bánov     700    
2-1830-1-1 OR Nitry  Podháj - Bánov     300    
   Spolu   210   16100 100 2200
Dňa 23.10.2022 bolo zarybnené VN Dôchodcov - pstruh dúhový Psd2 500 kg a Psd2+ 200 kg

Vzhľadom na to, že na VN Dôchodcov sa budú konať 1. pstruhové preteky SRZ MsO Nové Zámky a za týmto účelom bude nasadený pstruh dúhový, pripomíname rybárom zákon a povolený limit na lov pstruha, keďže sa v nedeľu revír otvára:

381/2018 Z.z. § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia, bod 2.: 

Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3.

 

 POZOR!!!

ikona POZORNa revíri VN Dubník 2-4680-1-1 sú na základe povolenia umiestnené vrše na odchyt sumčeka amerického, ktorý sa tu premnožil. Prosíme rybárov aby v ich blízkosti nechytali, nepoškodzovali tieto vrše ani ich viditeľné bójky.


POZOR!!!

Od 25.10.2021 do odvolania platí všeobecný zákaz lovu na revíri Rúbaň č. 2 do odvolania! 


 

training

UZNESENIE ČS 2022

Nové uznesenie ČS 2022 nájdete tu:

https://www.srz-novezamky.sk/informacie/uznesenie

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...