• 01.png
  • 00.png
  • 02.png
  • 04.png
  • 03.png

Kto je online

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prinášame Vám správu o vedecko-výskumnej činnosti realizovanej na rieke Nitra. Správa obsahuje analýzu stavu obsahu ťažkých kovov (ortuť, kadmium, olovo) na rieke Nitra.

Čítať ďalej...

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
940 67 Nové Zámky, Považská ul. č. 4, tel. 035/6424769 

POZVÁNKA

 V zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

 10. marca 2018 (sobota)

v Športovej hale Milénium – ul. T. G. Masaryka so začiatkom o 9:00 hod.. 

Čítať ďalej...

Vážené rybárky a rybári!

Výbor MsO SRZ Nové Zámky sa na Vás obracia s prosbou. Tak ako každý rok, aj teraz prichádza koniec roka a je potrebné odovzdať „Povolenie na rybolov“ za rok 2017 s vyplneným sumárom úlovkov najneskôr do 15.1.2018! Vzhľadom na rozsiahle množstvo spracovávaných údajov a z dôvodu plynulejšieho vydávania nových povolení na rok 2018 Vás prosíme o čo najskoršie odovzdávanie povolení. Myslíme hlavne na tých, ktorí už neplánujú ísť loviť ryby v tomto roku. Prehľady môžete od 06.12.2017 vždy v stránkových dňoch a hodinách (kto potrebuje pomoc pri vyplňovaní sumáru, sme tu pre Vás a radi pomôžeme). 

Podporte pripomienky k návrhu nového zákona - Rada Žilina

Na stránke SRZ Rada Žilina www.srzrada.sk sa nachádzajú pripomienky k návrhu nového zákona o rybárstve ako i dotazník na podporu návrhu SRZ. Tento bol spracovaný odborníkmi na rybárstvo v spolupráci s členskou základňou SRZ a ZO SRZ. Prosíme o vyplnenie dotazníka s podporou v čo najväčšom počte našich rybárov a prípadne aj nerybárov.

Ďakujeme!

Kancelária MsO SRZ NZ

SRZ Rada Žilina

Zarybnenie rybami od Rady Žilina

Kategória K2 - priemerná hmotnosť 300 až 500g, celkové množstvo 1000kg, pôvod rýb (výrobné stredisko Nové Zámky, rybník Trávnica)

Z toho zarybnené:

Kurcweilovo jazero 600kg

Štrkovisko Záhoň 400kg

Vyreklamované (úhyn) ryby z jarného zarybnenia (tá istá kategória ako predošlé) v množstve 500kg.

Z toho zarybnené: 

Mlynský náhon 250kg

Jazero dôchodcov 250kg

Výsledky skutočného zarybnenia vlastnej produkcie 11/2017

č.rev.  Názov revíra  K3/kg K2/kg
1120 Kurzweillovo jazero 1500  
3490 Štrkovisko RT 300 200
0870 Jazero pri elektrárni 200 650
1310 Mlynský náhon 300 200
0840 Jazero dôchodcov 400 100
3210 Štrkovisko Dvory 1 1500 500
3220 Štrkovisko Dvory 2 200 200
3240 Štrkovisko Dvory 4 2000 600
2950 Štrkovisko Bešeňov 300 200
4680 VN Dubník 300 200
4530 VN Branovo 1000  
5320 VN Svodín 500 200
5240 VN Rúbaň 2 300 200
2220 Rašelinisko Zemné 400 200
2250 Barina Palárikovo 300 200
1500 OR Nitra Bánov   300
4250 Štrkovisko Záhoň Bánov 600  
1830 OR Nitra Podháj Bánov 200 250

Fotky z výlovu VN Rúbaň z 28.10.2017 nájdete tu: Galéria výlovov 2017

Fotky zo zarybňovania na Dvory 4 nájdete tu: Zarybnenie D4 - 2017

Informácie k veľkostiam rýb:

K2 = 1,33kg

K3 = 1,72kg