• Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2

VN Rúbaň II.

Informujeme rybárov, že sa od 1. júna otvára lovný revír VN Rúbaň II. číslo 2-5240-1-1.

Petrov zdar!

Výbor SRZ MsO NZ

 POZOR!!!

ikona POZORV termíne 28.5.2023 bude revír Rašelinisko Barina Palárikovo 2-2250-1-1 v čase 6:00 – 14:00 z dôvodu konania rybárskych pretekov uzatvorený!


Na revíri VN Dubník 2-4680-1-1 sú na základe povolenia umiestnené vrše na odchyt sumčeka amerického, ktorý sa tu premnožil. Prosíme rybárov aby v ich blízkosti nechytali, nepoškodzovali tieto vrše ani ich viditeľné bójky.

 

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky nariaďuje dňa 12.01.2023 na základe rozborov rýb prevádzkovateľovi Slovenský rybársky zväz, Mestká organizácia Nové Zámky informovať verejnosť na svojej webovej stránke o nevhodnosti konzumácie rýb z dôvodu zvýšených hladín ortuti. Odber sa konal dňa 23.10.2022.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...