• Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Kto je online

Práve tu je 83 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zákaz lovu a privlastňovania nasadeného KAPRA RYBNIČNÉHO od 30.09.2020 do 27.10.2020 vrátane na revíry Mŕtve rameno rieky Nitry v Bánove 2-1500-1-1!!!

OZNAM 1

Zákaz konzumácie všetkých druhov rýb z dôvodu aplikácie liečiva /antibiotika/ v období od 29. 9. 2020 do 19. 10. 2020 na revíroch číslo 2-3240-1- 1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 a 2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň /v Bánove/!


OZNAM 2

Výlovy chovných revírov sa uskutočnia nasledovne:

Revír č. 2-5250-1-2 VN Semerovo dňa 25.10.2020 PRELOŽENÝ TERMÍN (POČASIE) !!!!!

Revír č. 2-5230-1-2 VN Rúbaň č. 1 v dňoch 21. 10. 2020 a 24. 10. 2020.


OZNAM 3

Na revíroch, kde budú vysadené v zmysle zarybňovacieho plánu násady kapra rybničného bude zákaz lovu a privlastňovania si úlovkov kapra od 17. 10. 2020 do 8. 11. 2020! Lov povolený od 9. 11. 2020!    

Revír č. 2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 bude mať zákaz lovu a privlastňovania si úlovkov nasadeného kapra rybničného  od 17. 10. 2020 do 4. 11. 2020! Zákaz lovu kvôli pretekom, ktoré sa tu uskutočnia v dobe od 5. 11. 2020 do 8. 11. 2020! Lov povolený od 9. 11. 2020!  

Záverečný nález ohľadom úhynu rýb na revíry Dvory č.4.

V mesiaci júl 2020 bol zaznamenaný úhyn rýb na revíry Dvory č.4. Išlo najmä o dvojročnú násadu kapra v množstve 148 kusov, generačné kapre (cca 10-15kg) v množstve 2 kusy a tolstolobika pestrého (cca 15kg) v množstve 2 kusy.

Čítať ďalej...

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebiehal i v roku 2019 (marec) odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na našiich revíroch, ktoré sú napájané z rieky Nitra. Jedná sa o Mlynský náhon, Jazero dôchodcov a MR Bánov. Na základe výsledkov z akreditovaného laboratória v Dolnom Kubíne bol potvrdený zvýšený a prekročený povolený obsah ortuti vo svalovine dravých rýb (vyšetrenie bolo prevedené na vzorke boleňa dravého a sumca západného) z Mlynského náhona a Jazera dôchodcov. Vysadené druhy kapra rybničného z týchto revírov splňali limity, teda sú v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoty kontaminantov v potravinách. Vzorka jalca hlavatého z MR Bánov bola tiež v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoy kontaminantov v potravinách. Z uvedeného vyplýva, že konzumácia dravých rýb z revírov Mlynský náhon a Jazero dôchodcov sa neodporúča.  

  

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ