• Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Kurzweillovo jazero

Ceniny, poplatky a informácie k člestvu platné na rok 2021

Záujemca, ktorý sa chce stať členom SRZ sa musí prihlásiť v kancelárií SRZ MsO Nové Zámky a po vyplnení prihlášky si musí zakúpiť školiaci materiál za 1 € . Po splnení týchto povinností bude pozvaný na školenie spojené s testovaním.


Kategórie členov a názvy cenín a poplatkov v €

 
Dospelí členovia (muži, dôchodcovia ženy):
 
Dôchodcovia od 70 rokov (15 r. členstva v SRZ MsO NZ bez prerušenia):
členská známka 29,00 €
povolenie miestne 40,00 €
povolenie zväzové 40,00 €
 
členská známka 29,00 €
povolenie miestne 33,00 €
povolenie zväzové 40,00 €
Mládež od 15 do 18 rokov a študenti denného štúdia do 25 rokov:
 
ZŤP-S dôchodcovia (len nevidomí a vozíčkári):
členská známka 17,00 € 
povolenie miestne 33,00 €
povolenie zväzové 40,00 €
 
členská známka 29,00 €
povolenie miestne 0,00 €
povolenie zväzové 40,00 €
Deti vo veku od 10 do 14 rokov:
 
Deti od 6 do 9 rokov:
členská známka 1,00 €
povolenie miestne 14,00 €
povolenie zväzové 10,00 €
 
členská známka 1,00 €
povolenie miestne 14,00 €
povolenie zväzové 10,00 €
Deti od 3 do 5 rokov:
 
Zápisné pre nového člena:
povolenie zväzové 10,00 €
členská známka 1,00 €
povolenie miestne 0,00 €
 
Deti od 3 do 5 r. 0,00 € 
Deti od 6 do 14 r. 10,00 €
Mládež od 15 do 17 r. 20,00 €
Mládež - štud. den. štúdia od 18 do 25 r. 20,00 €
Dospelí od 18 r. 60,00 €

Neprehliadnite!

 • Každý rybár je povinný si najprv zakúpiť miestne povolenie a potom si môže k nemu zakúpiť zväzovú povolenku na rybolov!
 • Príspevok na zarybnenie pre rybárov, ktorí chcú prestúpiť do MsO SRZ Nové Zámky je pre dospelých od 18 r. vo výške 60 € a pre deti od 6 r. a mládež od 15 do 25 r. je vo výške 25 €.
 • Nepovinný je sponzorský príspevok pre našich športovcov v hodnote od 1,00 €.
 • Každý člen SRZ MsO NZ je povinný uhradiť svoj členský príspevok najneskôr do 31. marca ! 
 • Každý rybár okrem povolenia na rybolov je povinný si zakúpiť štátny rybársky lístok na mestských a obecných úradoch! Povolenie na rybolov bez štátneho rybárskeho lístka je neplatné!
 • Každý člen SRZ MsO NZ je povinný do 15.01.2021 odovzdať povolenie za rok 2021 s riadne vyplnenými počtami návštevnosti a úlovkov, kapitálnymi úlovkami a najväčším úlovkom.

Prihlášky na stiahnutie -  platné od 1.1.2021

Prihláška do 18 rokov Prihláška nad 18 rokov
PDF Icon PDF Icon
 • K vyplnenému tlačivu pre deti je potrebné priniesť aj fotku 3x3cm a rodný list (kópia), resp. kartu poistenca. Dospelí, mládež a deti od 10 rokov po absolvovaní školenia si tiež musia priniesť pri vybavovaní povolenia na rybolov aktuálnu fotku 3x3cm, občiansky preukaz a deti a mládež, ktorí nemajú občiansky preukaz rodný list, či kartu poistenca.
 • Prihlášky prosíme tlačiť na laserovej tlačiarni kvôli odolnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Ceny hosťovacích povolení na rybolov na rok 2021:

 • MP denné 10,00 €
 • MP týždenné 40,00 €
 • MP denné pre deti od 6 - 15 r. 2,00 €
 • MP týždenné pre deti od 6 - 15 r. 5,00 €
 • MP denné dieťa – nečlen od 6 do 15 r. 10,00 €
 • MP denné nečlenovia a cudzinci 20,00 €
 • MP týždenné nečlenovia a cudzinci 80,00 €